Časopis Germanistica Pragensia

V prodeji je nové číslo časopisu Germanistica Pragensia (č. XXIII, AUC Philologica 2/2014), které vyšlo u příležitosti jubilejních narozenin PhDr. Evy Berglové. Další informace viz http://www.ff.cuni.cz/fakulta/vydavatelstvi/edicni-rady-ff-uk/ostatni-publikace/acta-universitatis-carolinae-auc/auc-philologica/#28

Datum platnosti: 
30. Listopad 2014
Oddělení: 
GER
Summary: 
V prodeji je nové číslo časopisu Germanistica Pragensia (č. XXIII, AUC Philologica 2/2014), které vyšlo u příležitosti jubilejních narozenin PhDr. Evy Berglové. Další informace viz http://www.ff.cuni.cz/fakulta/vydavatelstvi/edicni-rady-ff-uk/ostatni-publikace/acta-universitatis-carolinae-auc/auc-philologica/#28